Om BFSS

Foreningens formål er at fremme Storvorde-Sejlflod områdets udvikling og sammenhold. Gennem samarbejde arbejdes der aktivt for at styrke og udvikle lokalsamfundet i området, samt at styrke medlemmernes og borgernes lyst til at deltage bredt, aktivt og engageret i foreningslivet”

Storvorde Sejlflod Borgerforening

Formål

Foreningens formål er at fremme Storvorde-Sejlflod områdets udvikling og sammenhold. Gennem samarbejde arbejdes der aktivt for at styrke og udvikle lokalsamfundet i området, samt at styrke medlemmernes og borgernes lyst til at deltage bredt, aktivt og engageret i foreningslivet”

Hjemsted: Storvorde-Sejlflod.

Optagelsesbetingelser:

Alle der uegennyttigt viser interesse for at leve op til hele eller dele af formålsparagraffen.

Eksklusion:

Hvis man modarbejder hele eller dele af formålsparagraffen, kan bestyrelsen træffe afgørelse om eksklusion.

Kontigent

Årligt kontingent:

Kontingentet er for hele husstanden og gælder det aktuelle kalenderår.
Kontingentet bestemmes efter indmeldelsestidspunktet således:
Indmeldelse i:
1. halvår – 100,-
2. halvår – 50,-
Unge på 12-17 år, der ikke er omfattet af et husstandsmedlemsskab: gratis .