Storvorde-Sejlflod Samråd:


Formål Samrådets formål er at udvikle almennyttige tiltag til gavn for og imellem institutioner, klubber, foreninger og borgere, hjemmehørende i Storvorde og Sejlflod samt at være talerør til kommunen i dette arbejde.

 

 Hvad er et samråds opgave:

 Et samråd i Aalborg Kommune er en organisation, som består af et antal repræsentanter fra et lokalområdes klubber, foreninger og institutioner o.l. Samrådene skal tilstræbe, at sammensætningen af rådet sker med bredest mulig repræsentation fra lokalområdet. Ideen med samråd er at give foreninger, institutioner m.v. mulighed for samlet, at tage spørgsmål op om udvikling og projekter m.v. som vedrører alle beboere i et lokalsamfund. Samrådene skal således være det lokale talerør og der er forventning om, at samrådene inddrager alle foreninger i lokalområdet. Samrådene bør følge med i den kommunale planlægning overordnet og lokalt. Samrådene kan på linje med alle andre afgive høringssvar til disse planer. Dette gøres primært ved, at samrådene tilmelder sig den elektroniske infoservice på kommunens hjemmeside. Samrådene kan gøre opmærksom på problemstillinger i deres lokalområder. Samrådene arbejder aktivt med udviklingen af lokalområderne, herunder kommenterer og rådgiver om kommunale projekter, der får indflydelse på dagligdagen i lokalområderne.    

   
Eigil Kaasgaard

Formand Storvorde-Sejlflod Samråd

.